Norvège

TDM juin 2013

TDM juin 2013
  • Trollstigveien (la route des trolls) en moto

TDM juin 2013

TDM juin 2013
  • Route 13 à moto vers Stavanger

TDM juin 2013

TDM juin 2013
  • Route 55 à moto vers Geiranger

TDM juin 2013

TDM juin 2013
  • Route 604 à moto vers le glacier Jostedalsbreen

TDM juin 2013

TDM juin 2013
  • Route 13 vers VIK à moto